خدمات پس از فروش

بنابر اینکه کنترل کیفیت محصولات اس ان اس در چندین مرحله انجام می پذیرد خرابی های ناشی از تولید غیر ممکن است. ولیکن تعویض تمامی محصولاتی که خرابی آنها ناشی از تولید می باشد توسط اس ان اس پذیرفته می شود.

مشتریان محترم با تماس از طریق دفتر مرکزی می توانند تمامی پیشنهادات، انتقادات، و راهنمایی های خود را با اس ان اس در میان بگذارند.
با تشکر