زیره کفش های شغلی

زیره کفش های شغلی

در مشاغل خاص ممکن است زیره کفش‌های خاصی و یا زیره کفش کار مناسب آن شغل نیز مورد استفاده قرار بگیرند. کفش ایمنی بسیار متنوع است. به طور مثال در مشاغلی که با احتمال سقوط ابزارآلات و یا اجسام سنگینی همراه هستند ممکن است از کفش‌هایی استفاده شود که از چرم های بسیار ضخیم و کلفت ساخته شده‌اند و انعطاف‌پذیری بسیار اندکی دارند. اگر چه راه رفتن با این کفش‌ها به علت کم بودن انعطاف‌ آنها بسیار سخت است اما روش‌ بسیار خوبی برای محافظت از آسیب پاها هستند. استفاده از جوراب‌های نرم در این کفش‌های سفت و خشن می‌تواند تا حدودی راحتی بیشتری را برای مصرف کننده فراهم کند.

در مورد هر شغلی باید برحسب شرایط خاص آن شغل کفش مناسب را انتخاب کرد. به طور مثال در مشاغلی که با شعله‌های آتش در تماس هستند استفاده از کفش‌هایی که مثل کتانی از جنس پارچه هستند یا بخش‌هایی از آنها از پلاستیک ساخته شده‌اند می‌توانند خطرناک و نامناسب باشند. پس حتما در هنگام کار سعی کنید کفش کار مناسب آن شغل و کفشی متناسب با شرایط شغلی خود انتخاب کنید تا خطرات کمتری پاهای شما را تهدید کنند.

درباره نویسنده

SNS