ویژگی های کفش مناسب

ویژگی های کفش مناسب

از ویژگی های کفش مناسب می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

–         کفشی مناسب نباید هنگام پوشیدن طولانی‌ مدت، پا را تحت فشار قرار دهد. همچنین انگشتان پا دچار تغییر حالت نشوند و یا کناره‌های پا تحت فشار ناشی از کفش قرار نگیرند.

–         کفشی مناسب است که تنها جنبه زیبایی نداشته ‌باشد، بلکه از هر لحاظ مانع آسیب دیدن پای شما در برابر گرما، سرما، و ناهمواری‌های زمین باشد. همچنین باید به موقعیت و شرایط هنگام خرید کفش دقت شود.

–         به هنگام خرید کفش مناسب، در نظر گرفتن بیماری‌هایی مثل دیابت بسیار مهم است هرچند ممکن است انتخاب تان را محدود کند، ولی با آگاهی از بیماری و شرایط، کفش مناسب باید انتخاب گردد.

–         در دوران بارداری از کفش‌هایی که فشار زیادی بر پا و ناحیه پشت وارد نمی کنند، استفاده گردد. همچون کفش‌های راحت و تختی که بافت و جنسی نرم دارند. بنابراین که در دوران بارداری، معمولا بین نیم تا یک نمره، تغییر سایز پا وجود دارد، باید کفشی مناسب انتخاب گردد.

–         در صورت وجود کمردردهای مکرر،‌ حتما با دقت بیشتری کفش‌ مناسب انتخاب گردد. بهتر است کفش‌های طبی استفاده گردد؛ چون این کمردردها گاهی نتیجه پوشیدن کفش‌های نامناسب و غیر استاندارد می باشد.

–         در صورت وجود اضافه وزن، پوشیدن کفش‌های تخت و راحت توصیه‌ می شود. استفاده از کفش‌های پاشنه بلند برای افرادی که اضافه وزن دارند باعث عدم تعادل خواهد شد.

–         ‌قبل از خرید کفش بایستی چند بار امتحان شود. اطمینان از عدم فشار به پاها مهم است.

–         ‌بهترین زمان خرید کفش، پایان روز است. در طول روز پاهای شما دما، فشار، و استرس زیادی را تحمل می کنند؛ بنابراین برای انتخابی آگاهانه و شناسایی سایز دقیق و مناسب، وقت مناسب تری می باشد.

–         ‌هنگام خرید کفش‌ استفاده از جوراب مناسب نیز مهم است. جوراب نباید بسیار نازک یا بسیار ضخیم باشد.

–         خانم‌های با قدی متوسط یا کوتاه، و با اندامی متوسط و چاق، توصیه می شود از کفش‌های پاشنه دار با پاشنه های ضخیم و بلند استفاده کنند. پوشیدن این کفش‌ها، باعث زیباتر شدن حرکات و برقراری تعادلی بهتر و بیشتر هنگام راه ‌رفتن می گردد. استفاده از کفش‌های پاشنه‌دار سوزنی برای این خانم ها مناسب نیست.

–         ‌بهترین کفش‌ برای پیاده روی: کفش هایی هستند که به خوبی پاها را در بر‌می گیرند و هنگام پیاده روی به عنوان محافظی برای پا عمل می کنند. از دیگر ویژگی های کفش مناسب برای پیاده روی، انعطاف پذیری، خسته نشدن پا در آن، و بسیار سبک می باشد.

–         در صورت پیاده روی مداوم و حرفه‌ای بهتر است کفش‌های ساق دار انتخاب گردد که در پیاده‌روی های مداوم و طولانی مدت، به ساق پاها آسیبی نرسد.

درباره نویسنده

SNS