تگ: کفش بادوام طبی

25

اکتبر2014

ویژگی های کفش مناسب

بوسیله SNS / / مقالات
از ویژگی های کفش مناسب می توان به موارد ذیل اشاره کرد: -         کفشی مناسب نباید هنگام پوشیدن طولانی‌ مدت، پا را تحت فشار قرار دهد. همچنین انگشتان پا دچار تغییر حالت نشوند و یا کناره‌های پا تحت فشار ناشی از کفش قرار نگیرند. -         کفشی مناسب است که تنها جنبه زیبایی نداشته ‌باشد، بلکه از هر لحاظ مانع آسیب دیدن پای شما در برابر گرما، سرما، و ناهمواری‌های زمین باشد. همچنین باید به موقعیت و شرایط هنگام خرید کفش دقت شود. -         ... ادامه مطلب

23

اکتبر2014

ویژگی های کفش طبی

بوسیله SNS / / مقالات
اصطلاح کفش طبی را بارها شنیده اید و کفش طبی بسیاری را جهت خرید در مغازه ها دیده اید. ولی در مورد اینکه واقعا یک کفش طبی است یا نه ابهاماتی داشته اید. یک کفش طبی چه ویژگی هایی باید داشته باشد که بتوان به آن کفش طبی گفت؟ به صورت ساده، کفش طبی به کفشی گفته می شود که حمایت مناسب و کافی را از پا کرده، عملکرد پا را بهبود دهد، و پا را به سمت خاصی گرایش ندهد.   مهمترین قسمت های کفش طبی... ادامه مطلب